Health 4 Senior

หมวดหมู่ : ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ

บุหรี่+เหล้าแพงไปไหน!! จากภาษีบาปสู่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองบรรณาธิการ
ในยุคที่ภาษีสินค้าต่าง ๆ เริ่มทยอยขึ้น รวมไปถึงกลุ่มภาษีสินค้าบาป อย่างเหล้า และบุหรี่ ซึ่งเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียล ซึ่งในบรรดาหลากหลายแนวคิดนั้น ก็ยังมีเหตุผลสนับสนุนในเชิงสุขภาพที่น่าสนใจ เนื่องจากคาดการณ์ว่าการเก็บอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น...