Health 4 Senior
Image default

เคล็ดวิธีสร้างอิสรภาพทางการเงินก่อนเกษียณ

วัยเกษียณเป็นวัยที่หลายคนต้องการใช้เวลาเพื่อพักผ่อน หลังจากทำงานหนักมาทั้งชีวิต รวมถึงบางคนที่อยากใช้เวลาดูแลลูกหลานซึ่งกำลังเติบโต หรือแม้แต่การทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ แต่ความฝันทั้งหมดนี้อาจไม่เป็นความจริง หากเงินทองที่เก็บสะสมมาไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นต้องเตรียมวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหนื่อย

 

คำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

หลักในการคิดคำนวณเงินที่ต้องมีหลังเกษียณก็คือ คาดคะเนก่อนว่า คุณจะมีอายุอยู่ภายหลังเกษียณกี่ปี จากนั้นก็คาดคะเนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน และคูณเข้าไปกับจำนวนปีที่คุณคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ เช่น คุณคาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 85 ปี จึงเท่ากับว่าคุณจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการทำงานประจำ และไม่หารายได้เพิ่มอีกเป็นเวลา 25 ปี ซึ่งใน 25 ปีนี้แต่ละปีคุณต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อการดำรงชีพราว 20,000 บาทต่อเดือน ก็เท่ากับว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บประมาณ (20,000 x 12) x 25 = 6 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้นคุณจึงต้องหาเงินให้ได้ 6 ล้านบาท บวกกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล เพื่อที่จะเกษียณได้อย่างสบายใจ และหากต้องการมีอิสรภาพทางการเงินก่อนเกษียณ คุณก็จะต้องมีเงินให้มากกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยเงินทั้งหมดนี้ ยังต้องคิดเผื่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ค่าเงินที่มีอยู่ลดลงไปอีก

 

วิธีการสร้างอิสรภาพทางการเงินก่อนเกษียณ

1. เก็บออมเงิน

เป็นวิธีการที่ทุกคนต่างนึกถึงเป็นอย่างแรก เป็นวิธีที่ทุกคนควรทำ เพียงแต่ต้องวางแผนออมเงินอย่างฉลาด ด้วยการกำหนดจำนวนเงินที่จะเก็บออมเงินในแต่ละเดือน เช่น เก็บออมอย่างน้อย 15-20 % ของเงินเดือน โดยหักจากบัญชีอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินออม โดยเลือกประเภทบัญชีเงินออมที่ให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยจะสูงกว่าบัญชีฝากเงินประเภทอื่น ๆ

2. ลดหนี้สิน

นอกจากการลดแล้ว ยังต้องไม่สร้างหนี้สินเพิ่มด้วย เพราะหนี้สิน ถือเป็นอุปสรรคของการมีอิสรภาพทางการเงินที่สำคัญอย่างหนึ่ง ภาระกู้ต่าง ๆ พยายามเคลียร์ให้หมดก่อนวัยเกษียณ อย่ากู้อะไรที่ยาวต่อเนื่อง

3. กองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่นายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการสะสมเงินเข้าสู่ส่วนกลาง โดยลูกจ้างจะส่งเงินเข้าสู่กองทุนที่จำนวน 2%-15% ของเงินเดือนแล้วแต่ตกลง และนายจ้างจะสมทบเงินเพิ่มให้กับลูกจ้างในแต่ละเดือน เงินดังกล่าวจะได้ต่อเมื่อคุณเกษียณ หรือลาออกจากงาน ยิ่งทำงานนาน ออมนาน และส่งเงินสมทบเต็มจำนวน เมื่อถึงเวลาเกษียณก็จะได้เงินล้านอย่างง่าย ๆ ได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีอีกด้วย

4. ลงทุน

วางแผนในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายรับให้มากขึ้น อย่างที่มักเรียกกันว่าใช้เงินทำงาน โดยอาจเลือกลงทุนในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำไปก่อน แม้ผลตอบแทนจะไม่สูงนัก แต่มีข้อดีคือความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้หรือพันธบัตร เมื่อเริ่มเข้าใจหลักการแล้ว จึงค่อยผสมผสานกับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ให้ผลตอบแทนในอัตราสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เงินงอกเงย และทำให้คุณสามารถมีอิสรภาพทางการเงินก่อนเกษียณได้อย่างที่ต้องการ

 

วิธีการดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนเป็นหนทางที่จะช่วยให้คุณมีเงินมากขึ้น และงอกเงยขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมากพอที่จะเกษียณอายุได้ก่อนเวลา จนเป็นอิสรภาพทางการเงินในที่สุด แน่นอนว่าหากใครประสบความสำเร็จ ก็คงไม่ต้องกังวลใจ กับการหาเงินให้เพียงพอที่จะใช้หลังเกษียณอีกต่อไป

 

เรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพประกอบจาก : www.freepik.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น