Health 4 Senior

นโยบายรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์

กองบรรณาธิการ


Health4senior เป็นเว็บไซต์ทางด้านสุขภาพ กองบรรณาธิการจึงขอสงวนสิทธิ์รับลงโฆษณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยมีรูปแบบการโฆษณาให้เลือกตามความเหมาะสม โดยกองบรรณาธิการจะมีการสำรวจความต้องการ จัดหาเนื้อหา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมในทุกๆเดือน และเพื่อให้เกิดความสมดุลของข้อมูล ได้อรรถรสอย่างมีคุณค่า ทีมงานได้กำหนดพื้นที่บทความโฆษณาไว้ไม่เกิน 30% ของเนื้อหาในเว็บไซต์ พร้อมทั้งเขียนตัวย่อ Adv. (Advertorial) กำกับเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ทีมงานยังมีนโยบายเลือกรับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพในการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

บทความโฆษณาใน Health4senior เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียง โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการโฆษณา กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ทั้งนี้หากมีการทักท้วงเรื่องความถูกต้องของข้อมูล กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณายกเลิกการเผยแพร่บทความดังกล่าว และบทความโฆษณาที่โพสต์ในเว็บถือเป็น ลิขสิทธิ์ ของ Health4senior และผู้ให้การสนับสนุน ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

Health4senior ไม่มีนโยบายการผูกมัดให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่งทางการค้าของผู้ลงโฆษณาใด เว้นแต่ได้มีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ และมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ขัดขวางการเข้าใช้งานเว็บไซต์