Health 4 Senior

รับคำแนะนำ แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์

กองบรรณาธิการ

เพื่อให้ Health4senior เป็นประโยชน์สำหรับผู้เยี่ยมชมอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการทำสำรวจความต้องการของผู้อ่าน เป็นประจำทุก 3-6 เดือนแล้ว ทางทีมงานยินดีรับคำแนะนำ โดยเฉพาะหัวเรื่องและกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ โดยสามารถแจ้งข้อแนะนำผ่านทาง Email : [email protected] ทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อไป

ในกรณีที่พบความผิดพลาดของเนื้อหาที่ทางเว็บนำเสนอ อาทิ ตัวสะกด ความหมาย ข้อมูลไม่ครบ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีข้อมูลเปลี่ยนไป ทางทีมงาน health4senior ใคร่ขออภัยมายังทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ Email: [email protected] ทีมงานจะตรวจสอบและแก้ไขให้เร็วที่สุด