Health 4 Senior

หมวดหมู่ : เรื่องเด่น

มะนาวใช้รักษาโรคได้หรือไม่ และมีประโยชน์อะไรบ้าง

มะนาว (Lemon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantifolia Swing. มีสารสำคัญได้แก่ ผิวของผลมีน้ำมันหอมระเหย (Volatile oil) ประกอบด้วย Citral, Imonnene, linadol, linalylacetate cymene, terpineol...

เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก พังผืด

ในชีวิตประจำวัน มีการใช้คำว่า “เอ็น” กันบ่อยครั้งมาก ทั้งเอ็นข้อ เอ็นยึด เอ็นยึดข้อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูกหรือเส้นเอ็น ทำให้ในการสื่อสารหลายๆครั้ง อาจเกิดความสับสนได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ เช่น เอ็นอักเสบ...

ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis Knee)

โรคข้อเสื่อม จะมีพยาธิสภาพหลักอยู่ที่ กระดูกอ่อน (articular cartilage) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น กระดูกอ่อนผิวข้อบางลงและขรุขระ กระดูกงอกบริเวณขอบข้อ และน้ำไขข้อมีการสูญเสียคุณสมบัติ ทำให้มีปริมาณมากขึ้น แต่ความยืดหยุ่นลดลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการเสื่อมจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจทวีความรุนแรงขึ้นตามลาดับ...

วิตามิน ต้องกินเสริมไหม

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ใส่ใจสุขภาพ มองไปทางไหนก็เห็นวิตามินและอาหารเสริมวางขายกันมากมายหลากหลาย เลือกกันไม่ถูก มึนไปหมด ไม่รู้จะกินอะไรดี แต่… “ทุกคนจำเป็นต้องกินวิตามินเสริมหรือไม่?”...

รู้จักกับเกลือปรุงอาหารทั้ง 5 ชนิด

เกลือถือเป็นเครื่องปรุงรสพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าจะในแง่ของคุณประโยชน์ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุหลักอย่างโซเดียมรวมไปจนถึงการเติมสารไอโอดีน  เกลือจำเป็นต่อการแต่งรสชาติและถนอมอาหาร นอกจากนั้นในอีกแง่ เกลือยังสามารถเป็นโทษต่อร่างกายได้...