Health 4 Senior

Tag : นั่งสมาธิ

เตรียมตัวปฏิบัติธรรมที่วัด..ฉบับมือใหม่

กองบรรณาธิการ
การเริ่มต้นฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถือเป็นเส้นทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น หลายคนจึงมักมองหาสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมต่าง ๆ...