Health 4 Senior

Tag : ป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ฟังดนตรีช่วยกระตุ้นสมองบรรเทาอาการอัลไซเมอร์

กองบรรณาธิการ
บทเพลงคือการสื่อสารที่ทรงอานุภาพ อีกทั้งยังส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์เราได้อย่างน่าทึ่ง จากการศึกษาในยุคใหม่ทำให้พบว่าดนตรีคลาสสิคสามารถส่งผลต่อพัฒนาการวัยเด็ก ดังนั้นจึงได้มีการขยายขอบเขตออกไปยังหลากหลายกรณีมากขึ้น...