Health 4 Senior

Tag : ผู้สูงวัย

บุหรี่+เหล้าแพงไปไหน!! จากภาษีบาปสู่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองบรรณาธิการ
ในยุคที่ภาษีสินค้าต่าง ๆ เริ่มทยอยขึ้น รวมไปถึงกลุ่มภาษีสินค้าบาป อย่างเหล้า และบุหรี่ ซึ่งเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียล ซึ่งในบรรดาหลากหลายแนวคิดนั้น ก็ยังมีเหตุผลสนับสนุนในเชิงสุขภาพที่น่าสนใจ เนื่องจากคาดการณ์ว่าการเก็บอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น...

ฟังดนตรีช่วยกระตุ้นสมองบรรเทาอาการอัลไซเมอร์

กองบรรณาธิการ
บทเพลงคือการสื่อสารที่ทรงอานุภาพ อีกทั้งยังส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์เราได้อย่างน่าทึ่ง จากการศึกษาในยุคใหม่ทำให้พบว่าดนตรีคลาสสิคสามารถส่งผลต่อพัฒนาการวัยเด็ก ดังนั้นจึงได้มีการขยายขอบเขตออกไปยังหลากหลายกรณีมากขึ้น...

ผู้สูงอายุไม่ต้องกลัว…ขึ้น BTS MRT อย่างไรไม่พลาด

กองบรรณาธิการ
บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุ มักจะมีปัญหากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน...ก็คงเป็นในเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะ BTS หรือ MRT ทำให้วันที่ต้องเดินทางตามลำพัง ก็มักจะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมา ดังนั้นการทำความเข้าใจ ให้พอมีความรู้กับระบบใหม่ ๆ บ้าง...