Health 4 Senior

Tag : พบแพทย์

ข้อปฏิบัติต้องรู้เมื่อคุณหมอ ให้กลับบ้าน

กองบรรณาธิการ
สำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ซึ่งนาน ๆ ครั้งจะเข้าโรงพยาบาลที พอถึงเวลาที่จะต้องออกจากโรงพยาบาล มีความกังวลใจว่า จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง เราเรียบเรียงบทความจากจาก Health at home มานำเสนอให้ทุกท่าน รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากโรงพยาบาล...

ดูแลสุขภาพน้องสาว 9 วิธี ที่สาวใหญ่ต้องรู้

กองบรรณาธิการ
ยิ่งเข้าใกล้วัยทองมากเท่าไร ปัญหาสุขภาพในที่ลับซึ่งผู้หญิงเท่านั้นที่จะรู้ได้ ก็มักมีมาบ่อย ๆ ให้ได้กังวลใจทุกที เชื่อหรือไม่ว่าผู้หญิงบางคน อาจดูแลน้องสาวผิดวิธีมาเกือบตลอดทั้งชีวิตก็เป็นได้ ดังนั้นเรื่องสุขอนามัยในพื้นที่ลับไม่ใช่สิ่งน่าอาย แต่ควรทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ระวัง...