Health 4 Senior

Tag : ภูมิแพ้

ภูมิแพ้… ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

กองบรรณาธิการ
อุบัติการณ์การเกิดโรคภูมิแพ้ (Allergy) เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่ามีการเพิ่มขึ้น 3 - 4 เท่า ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 23 - 30...