Health 4 Senior

Tag : ยา

5 สมุนไพรดีจากธรรมชาติที่ช่วยต้านและบรรเทาไข้หวัด

กองบรรณาธิการ
ในฤดูที่อากาศเปลี่ยน โรคที่เป็นกันแทบจะทุกบ้านก็คือไข้หวัด แค่โดนฝนนิดเดียวไข้หวัดก็มาเยือนเสียแล้ว บางครั้งการที่เรารู้ตัวว่าปวยไม่มาก หลายคนก็คงไม่อยากไปโรงพยาบาล บางคนเลือกใช้วิธีกินยาและพักผ่อนจนกว่าจะหายดี รวมไปถึงทางเลือกพิเศษอย่างสมุนไพรธรรมชาติ...