Health 4 Senior

Tag : ลงทุนอย่างไร

เล่นหุ้นในวัยเกษียณอย่างไรให้เสี่ยงน้อยที่สุด

กองบรรณาธิการ
ทุกวันนี้ใคร ๆ ต่างก็พูดถึงการลงทุน เพราะการเก็บออมเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถทำให้เกิดความมั่งคั่งได้ เนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อของทุก ๆ ปี อีกประการคือผลตอบแทน ที่เป็นสิ่งล่อตาล่อใจในการลงทุนเสมอ...