Health 4 Senior

Tag : วัคซีน

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system)

กองบรรณาธิการ
ร่างกายของมนุษย์ทุกคนต้องดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งมีทั้งที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นภัยหรือไม่เป็นภัยกับร่างกาย โดยร่างกายได้พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกรุกรานจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งมีหลายรูปแบบ...

ภัยใกล้บ้าน…โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้

กองบรรณาธิการ
“โรคพิษสุนัขบ้า” “โรคกลัวน้ำ” หรือ “โรคหมาว้อ” (ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมถึงคนด้วย ซึ่งในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัข...

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันคนสูงวัยป่วย ช่วงอากาศเปลี่ยน

กองบรรณาธิการ
ในประเทศไทยพบ โรคไข้หวัดใหญ่ ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน มักพบมากในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม นอกจากนั้นยังพบได้ประปรายตลอดทั้งปี สำหรับผู้สูงอายุเองก็นับว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไม่แพ้กัน...