Health 4 Senior

Tag : เมตาบอลิซึม

ทบทวน “อาหารหลัก 5 หมู่” เรื่องใกล้ตัวไม่ควรลืม

กองบรรณาธิการ
ร่างกายจำเป็นต้องการสารอาหาร เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับเซลล์ และอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ...

เมตาบอลิซึม (Metabolism) และการเผาผลาญ

กองบรรณาธิการ
ปัจจุบันคำว่า “เมตาบอลิซึม” ถูกนำมาใช้กันในหลาย ๆ กรณี เกือบจะเรียกได้ว่าตลอด 24 ชม.ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตอนนอน เช้า กลางวัน เย็น ทานอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก ความอ้วน บทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเมตาบอลิซึมกัน...