Health 4 Senior

Tag : เริ่มต้นจัดดอกไม้

จัดดอกไม้…กิจกรรมเสริมความสุขสร้างอารมณ์ดีให้วัยซีเนียร์

กองบรรณาธิการ
ว่าด้วยกิจกรรมด้านธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวน ทำไร่ ทำนา หรือจัดดอกไม้ ล้วนเป็นงานอดิเรกที่เหมาะสมกับทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เริ่มมีเวลาว่างจากการงานที่ลงตัวแล้ว หรือแม้แต่บางรายที่อยู่ในช่วงหลังเกษียณ ก็มักจะอยากหาอะไรทำยามว่าง ดังนั้นการจัดดอกไม้...