Health 4 Senior

Tag : แนวคิด

รู้แจ้งด้วยสติ เป็นที่ตั้งกับสภาวะแห่ง สติปัฏฐาน 4

กองบรรณาธิการ
ภายใต้หลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าหลงเหลือไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ‘สติ’ คือหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลัง ซึ่งสามารถนำทางไปสู่การรู้แจ้ง ช่วยให้เราระลึกรู้วาระแห่งจิตแต่ละขณะ นำไปสู่ความเข้าใจของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้หลายคนจะทราบว่า ‘สติ’ คือ ‘ประธาน’...

เคืองหนักมาก…หน้ายังไม่แก่แต่ถูกเรียก ‘ลุง’ & ‘ป้า’ คิดบวกอย่างไร

กองบรรณาธิการ
แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลดีต่อหลาย ๆ คนคือ ทำให้เราดูดีจนเดาอายุกันแทบไม่ออก บางคนอายุ 40-50 แล้ว แต่หน้ายังเหมือนเพิ่ง 30 หมาด ๆ ไม่ว่าจะดารา หรือแม้แต่คนธรรมดาในสังคมรอบตัว ก็เหมือนจะดูแก่กันช้าลง ความจริงในข้อนี้ทำให้เวลาที่เราเจอสถานการณ์กลืนไม่เข้า...