Health 4 Senior

Tag : โรคหวัด

ไข้หวัด

ไข้หวัดหรือโรคหวัด (Common Cold) เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ประกอบด้วย จมูก คอ ไซนัส กล่องเสียง พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเด็กมีโอกาสติดเชื้อหวัดได้ง่ายกว่า โดยเฉลี่ยปีละ 6-12 ครั้ง...

5 สมุนไพรดีจากธรรมชาติที่ช่วยต้านและบรรเทาไข้หวัด

กองบรรณาธิการ
ในฤดูที่อากาศเปลี่ยน โรคที่เป็นกันแทบจะทุกบ้านก็คือไข้หวัด แค่โดนฝนนิดเดียวไข้หวัดก็มาเยือนเสียแล้ว บางครั้งการที่เรารู้ตัวว่าปวยไม่มาก หลายคนก็คงไม่อยากไปโรงพยาบาล บางคนเลือกใช้วิธีกินยาและพักผ่อนจนกว่าจะหายดี รวมไปถึงทางเลือกพิเศษอย่างสมุนไพรธรรมชาติ...

มีสมุนไพรอะไร รักษาโรคหวัดได้บ้าง

ความรู้สมุนไพร
โรคหวัด เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการทั่วไป คือ ไข้ ตัวร้อน ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ำมูกใส ไอ คอแห้ง เจ็บคอ มีเสมหะ ซึ่งไอมีทั้งไอแห้งและไอมีเสมหะ เป็นลักษณะสีขาว ถ้ามีอาการน้ำมูกข้นเหลืองหรือเขียวแสดงถึงการติดเชื้อต้องรักษาด้วยการรับประทานยาปฏิชีวนะ...