Health 4 Senior

Tag : โรคอัลไซเมอร์

ฟังดนตรีช่วยกระตุ้นสมองบรรเทาอาการอัลไซเมอร์

กองบรรณาธิการ
บทเพลงคือการสื่อสารที่ทรงอานุภาพ อีกทั้งยังส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์เราได้อย่างน่าทึ่ง จากการศึกษาในยุคใหม่ทำให้พบว่าดนตรีคลาสสิคสามารถส่งผลต่อพัฒนาการวัยเด็ก ดังนั้นจึงได้มีการขยายขอบเขตออกไปยังหลากหลายกรณีมากขึ้น...

ปลดล็อคกฎหมาย “กัญชา” อีกมิติแห่งศาสตร์การรักษาโรคมะเร็งและอัลไซเมอร์

กองบรรณาธิการ
กฎหมาย กัญชา และยาเสพติด เป็น 3 คำ ที่ทรงพลังและถูกวิพากษ์ร่วมกันอย่างกว้างขวางในทุกวันนี้ ด้วยความที่กัญชาแม้จะบริโภคได้ แต่ก็ไม่ใช่พืชที่สามารถใช้บริโภคได้อย่างธรรมดาเช่นเดียวกับพืชผักทั่วไป และอย่างที่เรารู้กันดีว่า กัญชาได้ถูกจัดให้อยู่ในหมวดของยาเสพติด...