Health 4 Senior

Author : นพ.กฤษดา ศิรามพุช

นพ.กฤษดา ศิรามพุช
1 บทความ - 0 Comments
ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

ถึงคราวต้องนอน ก่อน 4 ทุ่ม

นพ.กฤษดา ศิรามพุช
จากข้อมูลผลเสียของการนอนดึกส่งให้ 5 อวัยวะหลักเสื่อมเร็วขึ้น ได้แก่ สมอง หัวใจ หลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ และภูมิคุ้มกันร่างกาย ดังนั้น ข้อเสียของการนอนดึกจึงส่งผลมหาศาลต่อทั้งร่างกาย...