Health 4 Senior

5 สถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสร้างจิตผ่องใส

ในสังคมซึ่งรายล้อมไปด้วยการแข่งขันและความสับสน ส่งผลทำให้ภาวะร่างกายและจิตใจเกิดความตึงเครียดหลายด้าน บางคนเลือกที่จะหลีกเร้นจากความวุ่นวายเหล่านั้นด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่บางคนอาจมุ่งสู่ศาสนายึดเหนี่ยวทางจิตใจ ถือศีล ภาวนา ซึ่งสามารถก่อเกิดความสุขในอีกรูปแบบ สำหรับชาวพุทธซึ่งกำลังมองหาสถานที่ปฏิบัติธรรม เราขอแนะนำทั้ง 5 สถานที่สุดร่มเย็นเป็นธรรมชาติ ดังนี้

 

1. บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบาย “แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ” ที่มุ่งเน้นทางด้านการเจริญภาวนา ตามหลักในสติปัฏฐาน 4 ได้แก่ กาย เวทนา จิตและธรรม ภายในสถานที่แห่งนี้มีความเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะสำหรับคนกรุงที่ต้องการหามุมสงบและมีปัญหาในเรื่องของเวลาทำให้ไม่สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดที่ไกล ๆ ได้  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งวันธรรมดา และเสาร์-อาทิตย์  แบบไม่ต้องค้างคืน

แนวทางปฏิบัติ :  การนั่งวิปัสสนากรรมฐานและการศึกษาธรรม ฝึกสมาธิและการเจริญสติ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อนคลาย รับรู้ถึงความเป็นจริงของอารมณ์อยู่กับปัจจุบันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยอาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงสภาวะจิตใจ

สถานที่ : บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  www.jitsabuy.com โทร.02-448-3392

 

2. บ้านป้าจิ๊

“ฝึกดูจิตง่าย ๆ แต่ได้ธรรม” สถานปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีปัญหาที่หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วไม่สามารถนำหลักธรรมหรือนำสิ่งที่ปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ บ้านป้าจิ๊เป็นสถานที่ที่เน้นการฝึกให้เกิดปัญญา การรับรู้ของสติ  ก่อตั้งโดยดารารุ่นใหญ่ ป้าจิ๊-อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

แนวทางปฏิบัติ :  การเจริญสติให้อยู่กับกายและใจ สติปัฏฐาน 4 และอริยมรรคมีองค์ 8 ด้วยการดูจิต หรือการฝึกสติให้รับรู้อยู่กับปัจจุบันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ที่นี่จะไม่มีการบังคับให้นั่งอยู่ในห้องเดียวกัน การปฏิบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถทำอริยาบถไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การนอน ยืน บริเวณส่วนไหนของบ้านก็ได้ ใช้เวลาในในการฝึกแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น และที่สำคัญการเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ : บ้านป้าจิ๊ หมู่บ้านสวนขวัญ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.09-5654-4552 (คุณแจ็ค)

 

3. ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำสอนอันล้ำค่าของหลวงพ่อชาแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมาหานคร ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ได้เปิดให้ผู้พิการทางด้านสายตาเข้าไปปฏิบัติธรรมในหลักสูตรเดียวกันกับคนทั่วไป แต่การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะต้องโทรแจ้งความจำนงว่าจะมาปฏิบัติธรรมวันใด เพราะศูนย์ฯ เปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมเพียงเดือนล่ะ 1 ครั้งเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติ :  การปฏิบัติฝึกกาย วาจาและใจ ตามแนวทางของหลวงพ่อชาโดยเฉพาะในเรื่องของความมีสติ การรู้เท่าทัน การปล่อยวางจากทุกข์และสุขไม่ให้ยึดมั่นถือมัน การปฏิบัติด้วยสมาธิภาวนา กำหนดลมหายใจเข้า-ออก จะทำอะไรก็ให้รู้สติอยู่เสมอ ดังคำสอนที่หลวงพ่อชาได้กล่าวไว้ว่า  “สิ่งที่ตามตัวเรามาเรียกว่า สติ มีสติย่อมมีสัมปชัญญะหรือปัญญา ความรู้ตัว  จะทำอะไร จะพูดอะไร ก็ให้มีสติอยู่เสมอ”

สถานที่ : ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เลขที่ 222  รามอินทรา 61 แยก 12  ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.08-5124-9219, 08-1823-0026, 08-9456-6531

 

4. วัดอัมพวัน

วัดอัมพวันมีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ตลอดปี สำหรับผู้มาใหม่มีพระอาจารย์ สอนแนะนำการปฏิบัติทุกวัน ชาวต่างชาติมีพระอาจารย์สอนแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ ทางวัดมีการจัดที่พักและอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม หากไม่มีชุดก็จะให้ยืม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

แนวทางปฏิบัติ : สติปัฏฐาน 4 รู้ถึงสภาพที่แท้จริงว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เพื่อฝึกสติให้มีความเข็มแข็ง เพื่อเป็นเกราะป้องกันจิตใจให้แก่ผู้ปฏิบัติรับรู้ถึงอารมณ์โกรธ ความชื่นชอบ  ความเกลียด เป็นต้น มีหลักสูตรในการปฏิบัติธรรม 3 วัน และ 7 วัน

สถานที่ : วัดอัมพวัน เลขที่ 53 หมู่ 4  ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : www.amphawan.netโทร.03-659-9381

 

5. วัดโสมนัสวิหาร

หรือวัดโสมนัสวิหารราชวรวิหารมีความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องจากเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น้อยคนจะทราบว่ามีการเปิดอบรมกรรมฐานให้พุทธศาสนิกชนมานานกว่า 30 ปี

แนวทางปฏิบัติ : ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 มีหลักสูตรให้เลือกปฏิบัติได้ คือ หลักสูตรชั้นต้น สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาในการอบรมปฏิบัติธรรม 7 วันด้วยกัน สำหรับหลักสูตรที่ 2 หรือหลักสูตรก้าวหน้าเป็นการเจริญกรรมฐานที่ให้มีสติรู้ถึงสภาพที่แท้จริงว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป โดยการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงนี้ จะเป็นการเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดต่าง ๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน

สถานที่ : วัดโสมนัสวิหารเลขที่ 646  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : www.watsomanas.com โทร.02-281-3024 

 

เรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพประกอบจาก : www.freepik.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น