Health 4 Senior

Tag : ประเภทของรองเท้าวิ่ง

เทคนิคการเลือกรองเท้าวิ่งให้เหมาะกับตัวเอง

กองบรรณาธิการ
ในการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งที่ถูกใจซักคู่ ถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจพอสมควร ถ้าหากคุณไม่มีความรู้ อาจได้เพียงรองเท้าวิ่งที่สวมใส่สบายเมื่อตอนที่อยู่ในร้านเท่านั้น แต่พอวิ่งบนเส้นทางจริงก็อาจเป็นสาเหตุทำให้ปวดไปทั้งขาได้ ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคในการเลือกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน...