Health 4 Senior

Tag : ไขมัน

ทบทวน “อาหารหลัก 5 หมู่” เรื่องใกล้ตัวไม่ควรลืม

กองบรรณาธิการ
ร่างกายจำเป็นต้องการสารอาหาร เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับเซลล์ และอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ...

ไขมันในเลือดสูง

กองบรรณาธิการ
โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) คือ โรคที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าที่ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งค่านี้ได้มาจากการเก็บข้อมูลทางสถิติของระดับไขมันในเลือดของคนสุขภาพดีทั่วไป โดยพบว่าเมื่อมีค่าเกินระดับหนึ่งแล้ว คน ๆ นั้นก็จะเสี่ยง...