Health 4 Senior

Author : นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์

Avatar
6 บทความ - 0 Comments
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปวดหลัง (Back pain) เรื่องใกล้ตัวที่เกิดได้กับทุกคน

อาการปวดหลัง (Back pain) แบ่งเป็น 2 แบบ อาจพบเพียงแบบใดแบบหนึ่ง หรือ พบร่วมกันก็ได้ 1. ปวดเฉพาะบริเวณแผ่นหลังหรือสะโพก (ก้น) 2. ปวดร้าวลงขา (น่อง เท้า) ขาชา ขาอ่อนแรง ซึ่งเกิดจาก การกดทับเส้นประสาท...

รู้ได้อย่างไรว่าจะต้อง ประคบร้อนหรือประคบเย็น

การประคบร้อนหรือประคบเย็นเป็นวิธีหนึ่งในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการปวดหรืออักเสบ ทั้งอาการปวดที่เกิดจากการเจ็บป่วย มีไข้ หรือการได้รับบาดเจ็บระหว่างเล่นกีฬา วิ่งเล่น ซึ่งอาจมีได้ตั้งแต่ การหกล้ม ศีรษะกระแทกจากการปะทะ การบาดเจ็บ ฟกช้ำของส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ปัญหาคือ ยังมีเพื่อนๆบางคนอาจสงสัยว่าจะประคบร้อนหรือประคบเย็นดีกว่า มาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ...

ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis Knee)

โรคข้อเสื่อม จะมีพยาธิสภาพหลักอยู่ที่ กระดูกอ่อน (articular cartilage) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น กระดูกอ่อนผิวข้อบางลงและขรุขระ กระดูกงอกบริเวณขอบข้อ และน้ำไขข้อมีการสูญเสียคุณสมบัติ ทำให้มีปริมาณมากขึ้น แต่ความยืดหยุ่นลดลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการเสื่อมจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจทวีความรุนแรงขึ้นตามลาดับ...

กระดูกพรุน (osteoporosis)

โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกโปร่งบางคือ ภาวะที่ปริมาณเนื้อกระดูกลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง เกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้น...

ปวดคอ แก้ได้อย่างไร (Neck pain)

กล้ามเนื้ออักเสบ หรือกล้ามเนื้อเคล็ด คอตกหมอน มักเกิดจากอิริยาบถ หรือท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การแหงน หรือก้มหน้าเป็นเวลานาน นอนในท่าที่คอบิดไปข้างใดข้างหนึ่ง นอนหนุนหมอนที่สูง หรือแข็งเกินไป...

หากปวดไหล่ (Shoulder pain) อ่านเรื่องนี้เลย

อุบัติเหตุ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อฉีกขาด เส้นเอ็นขาด กระดูกหัก หรือข้อเคลื่อน การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการอักเสบ ของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ...